Không có diễn viên thì đạo diễn phải tụt quần thôi

Tại một đoàn làm phim nọ, sau khi diễn viên nam báo ốm thì đạo diễn đã thay thế người khác trong đoàn. Nhưng đến khi lên hình thì zái ông kia không cửng được vì ngại. Và thế là đạo diễn phải tụt quần thôi

Anh em đừng nghĩ làm diễn viên phim sex mà đơn giản nhé. Mặt phải lỳ mới diễn được đó :))

quảng cáo lô đề